Wykopiecie? :) Znalezisko -…

Wykopiecie? 🙂

Znalezisko – > Niewolnictwo w oczach polskich podróżników – Z rozwojem europejskiego osadnictwa w obu Amerykach nierozerwalnie związane było niewolnictwo. Pisało o nim wielu naocznych świadków, do których należeli również polscy podróżnicy. Jakie było ich zdanie na ten temat? Jak wypadało ich zdaniem porównanie losu niewolników z polskimi chłopami?

Na ilustracji zniewoleni Afrykańczycy transportowani na statku przez Atlantyk, obraz Johanna Moritza Rugendasa, ok. 1830 r. (obraz ze zbiorów Museo Itaú Cultural w São Paulo)

#nauka #liganauki #gruparatowaniapoziomu #historia #usa #ciekawostkihistoryczne #polska #podroze #mikroreklama