Kłódki miłości – głupia moda niszcząca zabytki

Pan Czech pokazuje dlaczego wieszanie kłódek to głupota prowadząca do dewastacji zabytkowych mostów.