Gruzini mają w swoim narodzie…

Gruzini mają w swoim narodzie piękna legendę
Kiedy Bóg stworzył świat, i wszystkie narody stały w kolejce po swój kawałek ziemii, Gruzini w tym czasie woleli ucztować i bawić się.
Gdy Bóg zapytał ich, dlaczego nie stali w kolejce razem z innymi narodami, odpowiedzieli że woleli ten czas spożytkować na ucztowaniu w imię Najwyższego Stwórcy.
Bogu tak spodobała się ta odpowiedź, że postanowił dać Gruzinom kawałek ziemii który zostawił dla siebie.
#gruzja #podroze #legenda #gruparatowaniapoziomu